Analýza

Definovat požadavky na software není vůbec snadné.

K čemu je analýza dobrá ...

Analýza požadavků je podklad pro vývoj informačního systému - jak menšího tak i rozsáhlého.
Bez jasných a srozumitelných materiálů se budou vlastnosti systému velice těžce dělat.

Pro správné pochopení všech požadavků je potřeba pochopit procesy ve firmě, podnikatelský záměr a všechny okolnosti.

Sběr požadavků od koncových uživatelů tak i požadavky z jiných zdrojů (legislativní) je nutné verifikovat např. u nadřízených, musí navazovat na procesy ve firmě.
Analytik musí umět komunikovat se všemy pracovníky ve firmě a umět získat podstatné informace vedoucí k vytvoření dobrého systému.

Analýza pomůže pochopit lidem ve firmě jak fungují jejich procesy, jejich interakce, jaké vznikají anomálie a jak se řeší. Najde místa, kde dochází k plýtvání zdroji a kde by šlo proces zefektivnit - zjednodušit.

Analityk se tedy ptá Proč? Jak to využíváte? Jak to funguje? Co chcete zlepšit? Někdy je potřeba se zeptat vícekrát, ověřit si, že správně pochopil předanou informaci a zda dotazovaný ví na co odpovídá.

Analýza Vám tedy pomůže stanovit si cíle, které chcete dosáhnout vývojem nového SW.

about

Potřebujeme zadat cenu...
- Cena je celé číslo?
- Může být i negativní - jako nějaká forma slevy?
- Může být cena i nula a jak se potom promítne do generování faktury? ...

Fáze analýzy

Požadavky:
základní, systémové, funkční, ...

Podnikové procesy:
pochopení všech procesů ve firmě a jejich znázornění např. pomocí BPM.

Softwarové modely:
návrh SW modelů v UML - use case, doménový model, objektový model, wire frames, ...

Vynechání analýzy bývá provázeno buď zcela nefunkčním nebo částečně nefunkčním systémem, který je nutné v brzké době opět obnovit.
Nedochází k odstranění nedostatků, které bylo vhodné při implementaci nového softwaru odstranit, přetrvává tak neefektivita některých procesů.

Energie i vložené finanční prostředky přišly vniveč.

Blog

Proč potřebujete analýzu?

Analýza jako podklad pro vývoj SW, proč je důležité a v čem Vám to pomůže.

Home Assistant - automatizace

Složitější automatizace v Home Assistentu jsou občas problém, ale někdy stačí změnit jen pohled na automatizaci.

Kontakt

adam.hruza@seznam.cz

+420 724 094 177